Igangsættere

Selvhjælp Lolland

-Når livet gir udfordringer

De frivillige igangsættere

 

Grupperne hjælpes i gang af frivillige igangsættere, hvis opgave er at støtte og vejlede gruppen i, at skabe tillid til hinanden samt skabe gode rammer for samværet imellem gruppedeltagerne.

 

Igangsætterne er uddannet og har gennemgået flere kurser i kommunikation, den svære samtale og igangsætning af selvhjælpsgrupper. Kurserne har givet de frivillige redskaber til , at håndtere særligt svære samtaler og mødet med et menneske i personlig krise.

 

Alle igangsætterne har en særlig interesse i selvhjælpsarbejdet, de brænder for og tror på, at det enkelte menneske kan hjælpe sig selv ud af en personlig krise i mødet med andre i samme eller ligende situation.

 

 

"Det er en stor værdi for mig at kunne hjælpe og se gruppedeltagerne hjælpe sig selv videre i livet" Citat fra en igangsættere".

Valborg

Jeg føler, det er godt at hjælpe andre mennesker og få lukket op for de tanker man går og tumler med, og ikke kan finde en løsning ¨på. Det er godt at dele dem med andre og få en anden vinkel frem.

 

 

Cammilla

Cammilla arbejder til daglig indenfor sundhedssområdet og ser selvhjæ, som en unik mulighed for at hjælpe personer med særlige problemer. Samtidig kan hun bruge hendes erfaringer i den frivillige verden i hendes daglige arbejde.Camilla siger " grupperne er et legalt rum for sorger og glæder og gir den enkelte mulighed for samvær og netværk."

Per

Per brænder for sevhjælp og gruppesamtaler. Han har mange års erfaring indenfor området og brænder for at gøre forskel. Selv siger han "Jeg brænder for selvhjælpen. Folk får et glimt i øjet, får venner og veninder og erkendelsen af man kan gøre noget ved det problem man sidder med."

Lisa

Lisa ser selvhjælpen som et vigtigt element i personlig udvikling og ønsker at bidrage med hendes hjælp til mennesker med personlige udfordringer. "Jeg er imponeret over hvordan man i grupperne kan hjælpe hinanden med at kabe selvhjælpen for den enkelte og hinanden".

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er de frivillige igangsættere?

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved

Laila

For Laila har det at hjælpe andre været helt naturligt siden hun gik på pension. Det frivillige arbejde har haft en særlig plads i hendes bevidsthed og særligt samtalegrupperne har haft hendes fokus. "I grupperne kan man indhente erfaringer og viden og dermed aflaste de derhjemme og derved bedre takle de daglige udfordringer".