Hvem er vi

Selvhjælp Lolland

-Når livet gir udfordringer

Hvem er vi?

 

Selvhjælp Lolland er et projekt opstartet i samarbejde med FrivilligCenter Lolland.

 

Projektets hovedide er troen på, at personer med særlige livsudfordringer i fællesskab med andre i lignende situation kan styrke deres personlige ressoourcer og derigennem komme videre i deres liv.

 

Projeket drives hovedsageligt af frivillige som brænder for at gøre en forskel for andre mennesker.

 

I en landsdækkende undersøgelse fra 2008 viser det at 97% af alle adspurgte deltagere i selvhjælpsgrupperne føler at de i "Høj grad" eller i "nogen grad" har fået opfyldt deres forventninger til deltagelse i en gruppe.

 

For de fleste begrundes for at ville deltage i en gruppe at de har et behov for at møde mennesker i en lignende situation og for at få bearbejdet sin situation samt møde forståelse og støtte. selvhjælp viser sig at være en essentiel og markant støtte til mennesker i personlig krise.

 

 

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved